Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

Ochrana osobných údajov

 

  1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
  2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
  3. Kupujúci zároveň súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode miguel.sk formou newsletterov zasielaných e-mailom.
  4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.